Pașii mici determină marile realizări!

Profesorii sunt persoanele care au impact indirect intelectual și esențial asupra produsului intern brut al unei țări.

Scopul programului este ca în 2035 să avem o generație de profesori mai implicați în activitățile educaționale pentru viață, mai conștienți de calitățile pe care le au și mai pregătiți să lucreze cu toți elevii pe care-i au la clasă pentru ca aceștia să obțină succesul în ariile potrivite abilităților, pasiunilor și dorințelor lor.

Cum? Printr-o schimbare profundă de paradigmă la nivelul dascălilor, din perspectiva modului în care aceștia își percep propriul rol și abordează actul educațional, în ansamblu.

Obiectivele programului online pentru profesori

  • Să creștem motivația intrinsecă a profesorilor de a genera schimbarea în școlile din care fac parte și de a-și îmbunătăți activitatea la clasă, în școală și comunitate.

  • Să maximizăm impactul real asupra elevilor cu care aceștia lucrează.

  • Să creăm un spațiu colaborativ dinamic care să producă valoare prin interacțiunea profesorilor din comunitatea internă (profesorii de discipline tehnice înscriși în proiect) și extinsă (profesorii de alte discipline de cultură generală sau de la alte școli neincluse în proiect).

  • Să coagulăm un grup suplimentar, format din 30 de profesori din comunitatea extinsă cu care participanții noștri să lucreze pe parcursul programului .

La finalul programului, beneficiarii...

Vor înțelege și utiliza avantajele lucrului în echipă în clasă cu elevii, în cancelarie cu colegii și în întreaga școală cu toate părțile implicate, pentru performanță mai bună la toate nivelurile.

Vor folosi metode de învățare mai potrivite elevilor din secolul 21, care în prezent se pregătesc pentru job-uri care încă nu există.

Vor facilita lucrul în echipă cu ceilalți profesori.

Vor conduce procesul educațional la nivel avansat, asigurând scalabilitate și sustenabilitate educațională la nivelul școlii și în regiune.

Își vor defini viziunea școlii și seta obiective SMART privind performanța educațională, la toate nivelurile.

Vor crește calitatea actului educațional la clasă, astfel încât toți elevii lor să obțină progresiv note tot mai bune până în 2035, indiferent de nivelul educațional pe care se află în prezent.

Își vor crea relații bazate pe încredere cu elevii, colegii și părinții.

Modul #1 // evaluare nivel digitalizare a liceelor din proiect

SELFIE

(Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies)

Cu acest modul ne-am propus să identificăm modul în care tehnologiile susțin sau pot susține procesele de proiectare, predare, învățare și evaluare a elevilor în școală.

Anticipat livrării programului, vom rula un assessment care evaluează nivelul de predare folosind tehnologia în școlile din proiect. În acest sens, vom utiliza aplicația https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/how-selfie-works_ro, pusă gartuit la dispoziția școlilor de Comisia Europeană pentru educație.

SELFIE este un instrument conceput pentru a ajuta școlile să integreze tehnologii digitale în procesele de predare, învățare și evaluare. SELFIE are o bază solidă în materie de cercetare și a fost dezvoltat după modelul cadrului Comisiei Europene privind promovarea învățării în era digitală în instituțiile de învățământ.

SELFIE colectează, în mod anonimizat, opiniile elevilor, ale profesorilor și ale membrilor conducerii școlii cu privire la modul în care este utilizată tehnologia în instituția lor de învățământ. Acest lucru se face cu ajutorul unor întrebări și enunțuri scurte și al unei evaluări simple pe scara Likert, de la 1 la 5. Această procedură durează aproximativ 20 minute. SELFIE este disponibil pentru școlile primare, gimnaziale, liceale și profesionale din Europa și din alte țări, în peste 30 de limbi. Acesta poate fi utilizat de orice școală – nu doar de cele cu niveluri avansate de infrastructură, echipamente și utilizare a tehnologiilor.

Pe baza acestor informații, instrumentul generează un raport – un instantaneu („SELFIE” :-)) al punctelor tari și slabe ale școlilor în utilizarea tehnologiilor. În baza acestor rezultate, vom putea stabil prioritățile de digitalizare ale școlilor din rețea, precum și tipul de intervenții necesare pentru digitalizare.

Modul #2 // digitalizarea actului educațional

ARCADEMIA DIGITALĂ TECH TEACH LEAGUE

Inovația îndrăzneață și trecerea de la abordarea tradițională la cea digitală, prin educație axată pe elev, pot contribui la schimbarea organică a sistemului educațional, pe măsură ce abordările inovatoare ale învățării sunt încercate și puse în practica recurentă, rafinate, replicate și adoptate de către profesori și elevi, separat și împreună.

Prin intermediul acestui modul, profesorii, vor înțelege cum pot integra tehnologia în livrarea disciplinei lor; vor identifica și învăța cum să folosescă resursele online disponibile în spațiul cibernetic; vor descoperi căi facile pentru a utiliza diferite platforme pentru a crea lecții interactive, atractive și de impact folosind platformele Microsoft pentru educație, Google suite, MozaBook, Mecabricks, Nasa Kids, escoaladevalori.ro etc. Whatsapp, Facebook; etica online; vor practica crearea unor lecții interdisciplinare/transdisciplinare, utilizând tehnologia disponibilă etc.

Utilizarea în mod critic a unei game variate și moderne de tehnologii ale informației în procesul de predare-învățare-evaluare. Dezvoltarea de conținuturi de învățare online, în funcție de nevoile și caracateristicilor de învățare ale elevilor. Dezvoltarea personală și optimizarea competenței de a învăța să înveți prin comunicarea digitală și colaborarea în comunitățile de învățare pe care le vor crea provocați fiind în cadrul programului.

2 ateliere (4 ore/atelier)

Modul #3 // dezvoltare personală și profesională a profesorilor

ARCADEMIA TECH TEACH LEAGUE

Utilizarea mijloacelor digitale în clasă nu este suficientă pentru a garanta implicarea tinerilor. Dimpotrivă, crearea unui mediu emoțional spontan și autentic este factorul cheie pentru dezvoltarea de interacțiuni semnificative și învățare pe întreaga perioadă a vieții.

Pilon 1 Ateliere online centrate pe valori

Atelierele evidențiază importanța rolului vocațional al dascalului, în contextul schimbarilor prin care trece societatea, mizand pe colaborarea intergeneraționala și pe atenția specială pe care este important să o acorde valorii potențialului individual, dincolo de cel al vârstei tinerilor cu care lucrează.

Atelierele oferă spațiu și timp pentru a dezvăța obiceiurile disfuncționale și reînvăța abilități necesare în interacțiunea cu tinerii în era digitală.

Pilon 2 Ateliere online educație transdisciplinară

Acest tip de abordare ajută la conectarea disciplinelor între ele, oferind o mai mare claritate asupra felului în care acestea se interpătrund în viața reală.

De asemenea, noțiunile practice și pragmatice, facilitează procesul educațional.

Pilon intermediar Observare online direct la clasă

Observarea la clasă reprezintă contextul în care profesorii își adaptează abordarea centrându-se pe dezvoltarea competențelor, abordând învățarea holistică și primind feedback direct de la elevi și observatori (traineri). Aceste sesiuni de observare oferă profesorilor oportunitatea de a-și îmbunătăți metodele de lucru direct cu elevii, pentru că primesc feedback în timp real și au astfel ocazia să țină cont de stilul de învățare al beneficiarilor direcți.

Curriculum educațional (topicuri ateliere)

Valori personale și misiunea individuală

Valori universale și cultura școlii

Managementul schimbării

Caracteristicile inter-generaționale

Rolul dascălului modern

Profesorul expert și învățarea holistică, vizibilă și relevantă

Pedagogie Transdisciplinară

Taxonomia lui Bloom și nivelurile cognitive ale gândirii

Dimensiunile cunoașterii

Metacogniția, Metacunoașterea și Metapredarea

Crearea unor comunități de învățare și Teoria schimbării

Feedforward

Simulare și Observare

Observarea directă va fi efectuată direct la clasă, în baza unor fișe de observare a profesorului în interacțiunea sa cu elevii.

Feedback-ul generat va rezulta din evaluare 360 grade: auto-evaluare, evaluarea trainerilor, evaluarea elevilor, evaluarea părinților, evaluarea altor colegi (profesori) și evaluarea directorului școlii.

Impactul programului va fi măsurat și prin focus grupuri organizate cu elevii, părinții și ați stakeholders din școală.

6 ateliere (4 ore/atelier)

6 ateliere (4 ore/atelier)

16 ore observare la clasă

Beneficiari ai programului

40 participanți // profesori de discipline diferite din liceele profesionale, filieră tehnologică

+ 30 profesori de cultură generală care să colaboreze cu profesorii înscriși în proiect pentru a crește calitatea actului educațional

Comunități vizate

Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Ilarian, Zalău

Liceul Tehnologic “Mihai Viteazu”, Zalău

Liceul Tehnologic ”Octavian Goga”, Jibou

Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu“, Șimleul Silvaniei

Liceul ”Danubius”, Călărași

Liceul Tehnologic Energetic, Câmpina

Programul va fi derulat pe parcursul anului școlar 2020-2021.

Devine obligatorie adaptarea la condițiile de viață, pentru tineri, prin transdisciplinaritate și dezvoltarea competențelor de gândire critică, creativitate, metacogniție, colaborare, comunicare eficientă, adapatarea rapidă la schimbările de mediu.