Pașii mici determină marile realizări! Profesorii sunt persoanele care au impact indirect intelectual și esențial asupra produsului intern brut al unei țări. Acesta este programul prin care îi spijinim pe dascăli în activitatea lor educațională prin expunerea la metode și tehnici de predare creativă, astfel încât aceștia să-și valorifice potențialul pedagogic. Scopul programului este ca în 2035 să avem o generație de profesori mai implicați în activitățile educaționale pentru viață, mai conștienți de calitățile pe care le au și mai pregătiți să lucreze vocațional cu toți elevii pe care-i au la clasă pentru ca aceștia să obțină succesul în ariile potrivite abilităților, pasiunilor și dorințelor lor.

  • Să înțeleagă și să utilizeze avantajele lucrului în echipă în clasă cu elevii, în cancelarie cu colegii și în întreaga școală cu toate părțile implicate pentru performanță mai bună la toate nivelurile

  • Să creeze relații bazate pe încredere cu elevii, colegii și părinții

  • Să definească viziunea școlii și să seteze obiective SMART privind performanța educațională, la toate nivelurile

  • Să încurajeze și să faciliteze lucrul în echipă cu ceilalți profesori

  • Să folosească metode de învățare mai potrivite elevilor din secolul 21, care în prezent se pregătesc pentru job-uri care încă nu există

  • Să învețe să conducă procesul educațional la nivel avansat, asigurând scalabilitate și sustenabilitate educațională la nivelul școlii și în regiune.