Implementăm un program național de tradiție care să sprijine dezvoltarea unui ecosistem în sfera învățământului profesional din România, din perspectiva abilitățiilor de care au nevoie tinerii în viață și a carierei pe care și-o pot contura în domeniul pentru care învață. Inspirăm tinerii să își descopere valorile și să își antreneze potențialul astfel încât ei să fie pregătiți pentru viitorul în continuă schimbare. Îndrumăm tinerii din învățământul tehnologic și dual să țintească spre împlinire personală și profesională.

  • Licee cu performanțe mai bune care să devină centre de excelență și formare pentru multiplicare.

  • Un proces de învățare centrat pe elevi și conectat la economie.

  • Creșterea șanselor și oportunităților de angajare, antreprenoriat și/sau de continuare a studiilor pentru tineri.

  • Dezvoltare personală și cultivarea spiritului civic prin voluntariat.

  • Promovarea spiritului de a lucra împreună, în echipă.

  • Conștientizarea direcției în care merge piața muncii și necesitatea creșterii abilităților și aptitudinilor personale în raport cu alegerile de carieră următoare.

  • Schimbăm și educăm opinia generală despre învățământul profesional, crescând atractivitatea meseriilor.